Bemutatkozó | Pályázatok | Rendezvények | Kiadványok | Fényképalbumok | Elérhetőségek  
   

- Alapítványunk kiadványai - Pályázatokból összeállított kiadványok -


2021-es kiadványunk:


2018-as kiadványunk:

Tájékoztató a Múzeum 1956 Emlékére Alapítvány két legutóbbi kiadványáról

Írások, képek és karikatúrák 1956-ról

Sajátos könyvbemutatóknak adott otthont a II. kerületi Klebelsberg Kultúrkúria, mégpedig egyszerre kettőnek. A rendezvény az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire emlékező rendezvények sorába illeszkedett, és különlegességét nemcsak az adta, hogy két könyv volt bemutatva, hanem az is, hogy a bennük megjelenő illusztrációk java helyet kapott a falakon, tárlat formájában. Mindkét kötetről elmondható, hogy nem akármilyen kiadványok voltak. Az egyikben gyerekrajzok szerepeltek – 56-os versek kapcsán formálták meg, hogy mi jut ez eseményekről eszükbe – a másik kötet, az „1956 tollal, ecsettel és ceruzával” című születése azonban igényel némi magyarázatot.

Hat évvel ezelőtt, 2012 novemberében alakult meg a MÚOSZ Magyar Karikatúraművészeti Szakosztálya. Ez egy olyan alkotói csoport, amelynek tagjai a karikatúrát szélesen értelmezik; ide sorolnak minden olyan témakört, eszközt, amellyel a dolgok fonákját árnyalt, kulturált, humoros, de színvonalas formában lehet bemutatni, nem elkerülve szokatlan, ebben a műfajban ritkán ábrázolt területeket sem. Itt került szóba egy tematikus kiállítás lehetséges témájaként az ötvenhatos forradalom és szabadságharc. Első hallásra természetesen felmerült a kérdés: 1956 és karikatúra? Hogy jön ez össze? Az egy véres, kegyetlen esemény volt, hogy lehet azzal viccelni, milyen humoros oldala lehet egy levert, véresen megtorolt forradalomnak? Aztán persze a szakosztály tagjai mégis csak egymás után készítették a rajzokat, grafikákat, kinek mi jutott eszébe ötvenhatról.

Megnyíltak a fiókok is, előkerültek „pihentetett” alkotások, és összeállt a művekből egy kötetre való anyag, kiegészülve a témakörhöz kapcsolódó írásokkal. A témakör nem mindennapi fogadtatása kapcsán azonban érdemes azt is végiggondolni: tulajdonképpen mi is a karikatúra, mi a lényege? Vicces, gúnyrajz? Valakinek nagy orrot, nagy fület rajzolunk, és jót nevetünk rajta? Tudjuk, hogy nem. A karikatúra alkotója, csakúgy, mint mondjuk egy szatíra írója, keres egy olyan sajátos nézőpontot, ahonnan nézve másképpen lehet bemutatni a világot. Meglehet, az így bemutatott kép szokatlan, furcsa, talán derűs, talán ironikus is, de mindenképp jellemző az egészre.

Ráadásul a magyar karikatúra olyan, mint a magyar humor. Nálunk ugyanis mindenből, az Európai Unióba történt belépésünktől a migráns témakörig, pillanatok alatt vicc születik. Ahogy elkészült az ország déli határán a kerítés, másnap már lehetett hallani: Bemegy egy migráns a kocsmába, és kér egy deci pálinkát. Milyet? – kérdezi a pultos. A válasz: Milyet, milyet, hát kerítésszaggatót...

Ez a viccre-hajlamosság természetesen nem azt jelenti, hogy mi röhögünk mindenen, hogy komolytalan nemzet vagyunk - egyáltalán nem. Inkább azt, hogy ha gondunk van, akkor is megtaláljuk a helyzet fonák, ironikus oldalát. És mikor nincs gondunk? Lehet erre azt is mondani, hogy na és a humor, az ironikus látásmád megoldja a gondjainkat? Nem. Nem oldja meg, de segít túlélni, és ez nagyon fontos.

Ötvenhatban is születtek viccek. Miért mondják ránk, hogy futball nemzet vagyunk? Mert minden sarkon egy puskás öcsi áll. Vagy: sokan kimentek nyugatra, és rádión, zenével üzentek haza az itthoniaknak. Egyik ilyen zenés üzenet így hangzott: Matyinak és Ernőnek üzenjük (népszerű Yves Montand sláger magyar nyelvű szövegével, Ferrari Violetta előadásában) „A két szemét...”

Az irónia, a humor, így a jó, a művészi színvonalon megvalósított karikatúra is a túlélést segíti, bármilyen témájú is. A szatirikus megközelítésnek ugyanis lehet jótékony hatása is. Segít túlélni sok mindent, nélküle az élet nehezebb, és mindenképp szomorúbb is lenne. Már csak ezért is érdemes volt megnézni a kötetben látható alkotásokat és megtekinteni a kultúrkúria falain a karikatúrákat. A kötet szerkesztője Bognár Nándor újságíró, a MÚOSZ Karikatúraművészeti Szakosztályának vezetőségi tagja, művészeti szerkesztője pedig Fábry János grafikus, a MÚOSZ Karikatúraművészeti Szakosztályának vezetője.


2017-es kiadványunk:

Tájékoztató a Múzeum 1956 Emlékére Alapítvány két legutóbbi kiadványáról

Fiatalok írtak és rajzoltak, festettek 1956-ról

Olyan sokszor és olyan könnyen kimondjuk, többnyire erősen negatív hangsúllyal a minősítést: ezek a mai fiatalok – de hát ez is, mint mindenfajta általánosítás, természetesen nem fogadható el, mert egyszerűen nem igaz. Nem minősíthetünk egy teljes korosztályt csupán egy hányaduk külsődleges ismérvei alapján ilyennek, vagy olyannak, mint valami jellegtelen, homogén masszát – láthatjuk nap, mint nap, vannak különbözőségek, létezik lényegi sokféleség. Legfeljebb az a zavaró, hogy a felszínen többnyire a negatívumok tűnnek elő, szinte sugallva: ez a jellemző, ez a többség. A plázákban, aluljárókban idejüket töltő, a gyakran tudatmódosító szerekkel élő, a kereskedelmi televíziók különféle celebes produkcióiban, valóság-show-iban tündöklő agyontetovált, piercinges alakok jelennek meg előttünk – pedig vannak mások is, másmilyenek is, nem is kevesen. Bizonyság rá például az a kötet, amely nemrég jelent meg „Ilyennek láttam 1956-ot” címmel.

Az előzményekhez tartozik, hogy létezik egy alapítvány Múzeum 1956 Emlékére néven, amely immár tizennyolc éve hivatásának tekinti, hogy a fiatalokban ébren tartsa 1956 emlékét. Ennek érdekében csaknem két évtizede pályázatokat ír ki középiskolás, általános iskolás, illetve – felváltva - egyetemista fiatalok részére 1956 témakörében a II. Kerületi Önkormányzat rendszeres támogatásával, nem kis részben azért, hogy felkutassa ezeket a "másmilyen" fiatalokat. Ezen írásos pályamunkák közül a legsikerültebbek minden évben egy-egy kötetben jelennek meg.

Volt, hogy a fiatalok pályamunkáikban a forradalom és szabadságharc sajtóvisszhangját elemezték, máskor felkeresték az események még életben lévő tanúit, felkutatták lakókörnyezetük 56-os hőseit, vagy éppen a környék tragikus eseményeit tárták fel, utána néztek iskolájuk akkori, a forradalmi eseményekben részt vevő tanárai, diákjai cselekedeteinek, készítettek interjúkat visszaemlékezőkkel és búvárkodtak irattárakban – szóval sokféle műfajban tevékenykedtek ezek a pályázók, bizonyítva, hogy érdekli őket, és fel is tudják dolgozni: mit is jelent a nekik, mai fiataloknak 1956. Mert, mint kiderült az írásokból, jelent, és nem is keveset.

Az alapítvány az elmúlt évben bővítette a megjelenítés formáit, mégpedig a témakör sajátos képi ábrázolásával. Felvettük a kapcsolatot az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetségével, ugyanis megtudtuk, hogy országos rajzpályázatot írtak ki fiataloknak, arra bíztatva őket: ábrázolják képekkel, mi jut eszükbe 1956-ról veretes, az akkori napokat felidéző versek olvastán, amelyeket elküldtek a pályázati kiírás mellékleteként az oktatási intézményeknek.

És a fiatalok rajzoltak, festettek. Volt, akit az „Egy mondat a zsarnokságról” ragadott meg, másokat a „Piros a vér a pesti utcán” verssorai késztettek képi ábrázolásra, és volt, aki Márai Sándor „Mennyből az angyal”-át választotta. A versek szellemében készült rajzok legjavát a fiatalok által beküldött írásos pályamunkákkal együtt jelentette meg kötetben az alapítvány.

Érdemes elolvasni ezeket az írásokat ebben a nem szokványos, Ilyennek láttam 1956-ot című kiadványban – szerkesztője Bognár Nándor újságíró, a MÚOSZ Karikatúraművészeti Szakosztályának vezetőségi tagja -, és érdemes megnézni ezeket a képeket – a kötet művészeti szerkesztője Fábry János grafikus, a MÚOSZ Karikatúraművészeti Szakosztályának vezetője. Ha pedig az érdeklődő olvasó átlapozza a kötetet, a mai fiatalokat illető esetleges sommás minősítés is új színekkel gazdagodhat: milyenek is valójában ezek a mai fiatalok...


Kiadványunk az egyetemistáknak meghírdetett 2010-es pályázatunkból

Eredmények:

NÉV

EGYETEM

Pályázat címe

Díj

Blutman Kristóf

Budapesti Műszaki Egyetem
III. éves hallgatója

Nagyapám, Tarnai István Ybl-díjas építész, BME-s öregdiák visszaemlékezése

Megosztott III.

Borbély Tamás

Pázmány Péter Katolikus Egyetem
II. éves hallgatója

Az elvek, amiket mi képviselni szeretnénk, azok örökre változat-lanok

dícséret

Borboly István

Babes-Bólyai Egyetem
Kolozsvár
I. éves hallgatója

Keszy-Harmath Edit tanárnő küzdelme, életúja, üldöztetése és szenvedése a 20. század viharos éveiben

Megosztott III.

Constantinovits Miklós Attila

Semmelweis Egyetem
V. éves hallgatója

Piros vér - Fehér köpeny -Zöld remény/ A Semmelweis Egyetem 56-os hősei

Megosztott II.

Dabóczi Eszter

Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem V. éves hallgatója

Cornides István
Az ELTE kiemelkedő személye (nemcsak 56-ban)

dícséret

Gondy-Şekercioglu Hajnalka

Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem I. éves hallgatója

Egyetemem 1956-os hősei
Tanulmány az 1956-os forradalom és szabadságharc  54. évfordulójának tiszteletére

dícséret

Heé Kitti

Nyíregyházi Főiskola
Beregszász
II. éves hallgatója

Egyetemem 1956-os hőse
(Nyíregyházi Főiskola tanára)

dícséret

Huhák Heléna

Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem III. éves hallgatója

Gömöri Győrgy ’56-ban és ’56-ról
A bölcsészek forradalma

Megosztott I.

Makk Szilvia

Miskolci Egyetem
III. éves hallgatója

Egyetemem 1956-os hősei /Ungváry Rudolf/

dícséret

Mátyás Erzsébet

Babes-Bólyai Egyetem
hallgatója
Kolozsvár

Önkéntes tűzhalállal a kommunizmus ellen

dícséret

Németh Andrea

Színház- és Filmművészeti Egyetem
hallgatója

„EGY KIS TÖRTÉNELEMÓRA”
Dékány Endre volt Színház- és Filmművészeti Egyetemi énektanár elbeszélése

dícséret

Orosz Judit Zita

Miskolci Egyetem
VI. éves hallgatója

Egyetemem 1956-os hőse
(Memento: Miskolc-1956)

dícséret

Ritter Dániel

Budapesti Műszaki Egyetem
II. éves hallgatója

Már mondtad! 1956

dícséret

Seregély Csilla

Károli Gáspár Református Egyetem hallgatója

A Károli Gáspár Református Egyetem 56-os hőse
In memoriam Dr. Pap László

dícséret

Steiger Anita

Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem 3. éves hallgatója

Egyetemem
1956-os hősei
(A forradalomhoz vezető út, a forradalom eseményei, diákok, tanárok, megtorlások a Bölcsészkaron)

Megosztott I.

Szőnyi Veronika

Pécsi Tudományegyetem
hallgatója

Rendkívüli napok – 1956 Pécsett

dícséret

Varga-Orvos Zoltán

Szegedi  Tudományegyetem II. éves hallgatója

„Ahol a forradalom lángja fellobbant”
Interjú Kiss Tamással

Megosztott II.

Zsűri:

Bognár Nándor újságíró

Érdi Újság főszerkesztője

Székelyhidi Ágoston

NFE 56-os Munkacsoport vezetője

dr. Szieberth Istvánné

Múzeum 1956 Emlékére K. A.
Kuratóriumi elnöke

 

Kiadványunk a középiskoláknak kiírt 2009-es pályázatunk díjazott műveiből

Tartalom:

Kele János
Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola, Karcag
Iskolám 1956-os hőse - Csíkos Sándor
I. díj

Takács Fruzsina
Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium, Nyíregyháza
Az én iskolám 1956-os hőse - Dandos Gyula
II. dij

Bényi Adrienn Kaschik Marion Vancsa Alexandra
Városi Kollégium, Mosonmagyaróvár
A mosonmagyaróvári sortűz
III. díj

Balogh Szabina
Árpád Gimnázium, Budapest
Az én iskolám 1956-os hősei - Cseh György és Marton Gyula
dicséret

Vincze Zsanett
Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskola, Csongrád
Az én iskolám 1956-os hőse - Molnár József
dicséret

Szűcs Ivett
Bibó István Gimnázium, Kiskunhalas
Az én iskolám 56-os hőse - ifjabb Bibó István
dicséret

Török Mária
Klapka György Szakközép- és Szakiskola, Jászberény
Az én iskolám 1956-os hőse - Telek Károly
dicséret

Filipowicz Katalin Patrícia
Kossuth Lajos Gimnázium, Cegléd
Az én iskolám 1956-os hőse - Csendes István
dicséret

Bordás Alexandra, Darányi Nikoletta
Kossuth Lajos Gimnázium, Cegléd
Az én iskolám 1956-os hőse - Ján László
dicséret

Teleki Bálint
Szent István Gimnázium, Budapest
Az én iskolám 1956-os hőse - Jelitai Árpád
dicséret

Kiss Gergely
Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium, Budapest
Pallavicini Antal az 1956-os forradalomban
Különdíj

Kiadványunk az egyetemistáknak meghirdetett


Sándor Illés: For whom the Bell did not toll (2007)


2007-es pályázatunkbólTartalom:

Singer Edina
Budapesti Corvinus Egyetem
"Itt annyi felelősségrevonás lesz, hogy nincs annyi villanyoszlop"
I. díj

Pavlics Tamás
Eötvös Lóránd Tudományegyetem
"Mi atyáink törvényéhez ragaszkodunk"
megosztott II. díj

Standovár Georgina
Pannon Egyetem
A mag
megosztott II. díj

Tarics Péter
Budapesti Corvinus Egyetem
"A halál Isten dolga"- interjú Wittner Máriával
III. díj

Naszvadi Judit
Eötvös Lóránd Tudományegyetem
Hétköznapi emberek rendhagyó emlékei
különdíj

Fellner László
Szegedi Tudományegyetem
Kivégzés két órán belül
különdíj

Jakó Nikolett
Pécsi Tudományegyetem
Angyal István élete 1956-58. között
dicséret


Kiadványunk az középiskolások meghirdetett 2006-os pályázatunkból


Kiadványunk az egyetemistáknak meghirdetett 2005-ös pályázatunkbólTartalom:

Rétfalvi Balázs
Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK
"Forradalmár reverendában"
I. díj

Andi Krisztina
Eötvös Lóránd Tudományegyetem ÁJK
Nagyapám emlékére - 1956. Csepel
megosztott II. díj

Seregi Barbara
Eötvös Lóránd Tudományegyetem ÁJK
Interjú Schrötter Tibor A-00-10148-as elítélttel
megosztott II. díj

Bartos Linda
Eötvös Lóránd Tudományegyetem ÁJK
Disszidálók
megosztott III. díj

Liska Márton
Eötvös Lóránd Tudományegyetem BTK
Renner Péter forradalmi tevékenysége 1956-1957
megosztott III. díj


Kiadványunk az egyetemistáknak meghirdetett 2003-as pályázatunkbólTartalom:

Gaál Enikő
Szegedi Tudományiegyetem Bölcsészettudományi Kar, Phd-Modernkor
Hollandia és a magyar '56
I. díj

Boros Györgyi
Pécsi Tudományiegyetem Bölcsészettudományi Kar
Kommunikáció-Politológia szak
1956 a hazai és a külföldi sajtó tükrében
II. díj (megosztva)

Ilkei Ildikó
Protestáns Teológiai Intézet
Babes-Bolyai Tudományegyetem - Történelem szak
Forradalmi események a korabeli (romániai) sajtóban
II.díj (megosztva)

Szilvási Diána
Pámány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar
A forradalom, amely létében rendítette meg a szocializmust, megdöntenie azonban nem sikerült
dícséret
 


Kiadványunk középiskolás diákoknak meghirdetett pályázatunkbólTartalom:


Csordás Lilla
Barabás György Műszaki Középiskola – Sárvár
Diák voltam ’56-ban

Bogár Szabolcs
Orsolya Rendi „Szent Angéla” Általános Iskola
és Gimnázium – Budapest
Interjú egy ’56-os szabadságharcossal

Sugár Viktor
Petőfi Sándor Általános Iskola és
Gimnázium – Vecsés
Interjú egy ’56-os forradalmárral
„Dávid legyőzte Góliátot”

Szabó Antal
Vedres István Építőipari Szakközépiskola – Szeged
Napló – Az utolsó napok

Ligeti Orsolya
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium – Budapest
Középiskolás diák voltam ’56-ban
(Részletek egy 16 éves diák naplójából)

Orosz István
Szent László Szakközépiskola – Kisvárda
Középiskolás diák voltam ’56-ban
„Ruszkik haza!”

Jakab Szilvia
Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium – Budakeszi
Egyszer volt, hol nem volt...
(Ezzel együtt ez nem mese, hanem véresen komoly történet.)

Madaras Rita
Mustármag Keresztény Gimnázium – Budapest
Interjú egy ’56-os szabadságharcossal

Brozovácz Gorán
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és
Kollégiuma – Pécs
Középiskolás diák voltam ’56-ban
„Lesz itt még nagy fényesség”

Svindt Veronika
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium – Budapest
Amikor levegőben volt a szabadság
Megosztott I. díj

Eckhardt Ádám
Magyarországi Evangélikus Egyház
Budapesti Kollégiuma – Budapest
Interjú egy ’56-os szabadságharcossal

Tóth György
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma
és Kollégiuma – Pécs
Középiskolás diák voltam ’56-ban
„A vérző forradalom”

Erdős Kristóf
Baár Madas Református Általános Iskola
és Gimnázium – Budapest
Riport dr. Pákh Tiborral, egy ’56-os szabadságharcossal
„Gloria Victis”

Iscsenkó Natália
Szent László Szakközépiskola, Kollégium
és Óvoda – Kisvárda
Mit jelent nekem 1956
„...mert úgy született a szabadság, hogy hullt a könny és hullt a vér.”

Illéssy Kata
Prohászka Ottokár katolikus Gimnázium – Budakeszi
Interjú egy ’56-os szabadságharcossal
(Ma még itt élnek közöttünk, akik akkor a magyar függetlenségért harcoltak.)

Nyolcas Dorottya
Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola – Szolnok
Utolsó oldalak
Egy 16 éves lány naplójából.
(1956 október)
III. díj

Kiss Anna
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium – Budapest
Interjú egy ’56-os szabadságharcossal
„Nagyapa”

Csiszár Gyöngyi
Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium – Sopron
Interjú egy ’56-os harcossal

Bekk Angelika
Kölcsey Ferenc Gimnázium – Zalaegerszeg
’56 senkit sem hagy hidegen!

Antal Anikó Judit
Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma – Sárospatak
Középiskolás diák voltam ’56-ban

Huszár András
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és
Kollégiuma – Pécs
Mit jelent nekem 1956?
Dr. Pirisi Mátyás emlékére
Megosztott I. díj

Kő Tamás, Tokaji-Nagy Márton
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola
és Gimnázium – Budapest
„Bajusz”, a parancsnok
Kiegészítések az 1956-os forradalom és szabadságharc történetéhez
Beszélgetések Pongrátz Gergellyel (Corvin-köz)
 

   
   

Készült: 2005, Múzeum 1956 Emlékére Alapítvány