Bemutatkozó | Pályázatok | Rendezvények | Kiadványok | Fényképalbumok | Elérhetőségek  
   

Aktuális pályázat

Korábbi pályázatok és eredményeik:

2001-es pályázat

2003-as pályázat

2005-ös pályázat

2006-os pályázat

2007-es pályázat

2008-as pályázat

2009-es pályázat

2010-es pályázat

2011-es pályázat

2012-es pályázat

2013-as pályázat

2014-es pályázat

2015-ös pályázat

2016-os pályázat

2017-os pályázat

2018-os pályázat

2019-os pályázat

2020-as pályázat

2021-as pályázat

2022-es pályázat

2023-as pályázat


Aktuális pályázati felhívás:


Korábbi pályázatok és eredményeik

1. A jelentkezéskor kérjük a pályázó nevével, életkorával, oktatási intézményének megnevezésével, a választott műfaj megjelölésével a szándékbejelentést a részvételről a mavsz@-online.hu címre
2. A pályaműről fotó megküldését kérjük a fenti e-mail címre. A zsűri által kiválasztott, kiállításra kerülő képzőművészeti alkotás ne legyen nagyobb A/2 (420x594 mm) képméretnél, plasztika esetén pedig ne legyen 10 kg-nál nehezebb.
3. A beküldéshez nem kell jelige, szerepeljen minden pályázó a nevével. A szerző adatai mellett szerepeljen a mű címe, mérete, az alkalmazott technika.A 67. évfordulóra 2023-ban, figyelemmel arra, hogy immár csaknem hét évtized telt el az 56-os események óta, akkori résztvevőket, tanúkat, emlékezőket, eddig nem ismert tárgyi emlékeket sem egyszerű fellelni, azt kérjük a pályázó középiskolásoktól, a felsőfokú oktatási intézmények hallgatóitól, hogy képzőművészeti alkotásokban fogalmazzák meg, a Forradalom és Szabadságharc hozzájuk eljutott emlékei bennük milyen gondolatokat ébresztettek, dolgozzák föl, mit jelent nekik, mi jut eszükbe az 56-os forradalomról és szabadságharcról a ma élő fiataloknak 1956.

Készítsenek képzőművészeti alkotást: grafikát, festményt, montázst, esetleg domborművet, szobortervezetet, vagy egyéb, ünnepi kiállításon is bemutatható pályamunkát. A művészeti alkotásokat pedig kiállítjuk, s a legsikeresebb pályamunkákról kiadvány megjelentetését tervezzük.

Díjnyertes pályamunkák:
Bajok Zsuzsanna, I. díj, 200.000.- Ft.
Tóth Anna Laura, I. díj, 200.000.- Ft.
Nagy Endre II. díj, 150.000.- Ft.
Nagy Ramóna, II. díj, 150.000.- Ft.
Schlick Fanni III. díj, 100.000.- Ft.
Dénes Attila Norbert, III. díj, 100.000.- Ft.


A 66. évfordulón a (2022) a járvány, a gazdasági nehézségek, személyes okok miatt konkrét feladatot nem vállaltunk.


A 65. évfordulóra a (2021) az Alapítvány jogutóda,
Szénatéri emlékezések 1956-ról címmel készített kiadványt.
Ebben a pályázók elsősorban a budapesti, II. kerületi Széna tér és környéke emlékeit, emlékezőit kutatták föl. Együttműködve a Hosszúlépés csapatával olyan kiadványt állítunk össze, amely alapvetően videó- interjúk szöveges átiratait tartalmazta. A csapat tagjai "passzív" interjúkat készítettek, amelyekben a kérdező csak irányít, az alany pedig mesél. Portréfotók is készültek. Néhány általunk javasolt, kerülethez kötődő vagy itt lakó interjúalany: Károlyi András neves festő, grafikus; Bertalan Tivadar Kossuth-díjas festő, író (aki foglalkozott 1956-al); Kő András Pulitzer-díjas újságíró (jelen volt a Gellért-hegyi szobordöntésnél); Tatár Imre 101 és fél(!) éves, helyi lakos újságíró, (foglalkozott többször 56-al); Rubik Ernő, a "kocka" feltalálója. Az interjú-szövegek nemcsak a videó-képsorokkal, a portré fotókkal, hanem a beszélgetések helyszínén készült fotókkal, és az alapítvány által összegyűjtött 56-os relikviákkal, egyéb tárgyak képeivel egészültek ki.A Covid járvány az Alapítvány tevékenységére is rányomta bélyegét. A pályázat ezúttal is a diákok számára lett kiírva, azonban ők talán még a dolgozókhoz képest is különösen hátrányos helyzetbe kerültek: tanulmányaik folytatása, az iskolai követelmények teljesítése a járvány miatt önmagában is rengeteg időt és energiát követelt tőlük, így nem lehet csodálkozni azon, hogy nem érkeztek a korábbi pályázati kiírásokhoz hasonló mennyiségű pályamunkák. Ennek alapján ezúttal nem döntöttünk a korábbi évekhez hasonló korosztályonkénti pályamunka díjazásban.

Különdíjat javasoltunk viszont egy, a maga nemében különleges pályamunka alkotójának, Sántha Kriszta-Hannának. A pályázó 19 éves erdélyi egyetemista, aki Sepsiszentgyörgyön él és amatőr írónak tartja magát. Igazodva a pályázati kiírásban megfogalmazott célokhoz, egy művészeti alkotás hatására készítette el pályamunkáját: megtekintve a Szabadság, szerelem című emlékezetes filmet. Mint kísérő levelében írja: „Andy Vajna filmje annyira sokkolt, hogy hatására mélyebben kezdtem foglalkozni a témával, a történelemmel.” Mint talán többen emlékeznek rá: ez a film az 56-os forradalom és szabadságharc, valamint a melburne-i olimpia vízilabda döntőjében a szovjet válogatott elleni véres csata drámai eseményeit dolgozta fel – emberközelből, rendkívül hatásosan. A pályázó sajátos megközelítést választott: az 56-os eseményeket egy budapesti bárház ablakába kitett muskátli szemszögéből mutatja be.A Világszervezet ebben az évben a 2018-as, 62. évfordulós megemlékezésekre egy sajátos könyv kiadását tervezi.


A kötet alapja egy kiállítás. A 62. évforduló alkalmából a MÚOSZ Karikaművészeti szakosztálya kiállítást rendezett „1956 karikatúrákban” címmel. A képek bemutatójának olyan sikere lett, hogy ehhez kapcsolódva gondoltuk: írók, újságírók, 56-hoz kapcsolódó emlékeiket megfogalmazó állampolgárok írásműveivel egybeszerkesztve érdemes lesz könyv alakban is megjelentetni a 62 képzőművészeti alkotást – utalva a 62. évfordulóra.

A kötet címe: 1956 tollal, ecsettel és ceruzával.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


A Világszervezet ebben az évben a 2016-os, 60. évfordulós megemlékezésekre alapozva könyvkiadást tervez, melyet a 60. évforduló alkalmából kiírt és arra érdemes pályázati munkák, valamint az eddig kiadott kötetek válogatása alapoz meg. Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetségével is megállapodva, ezen kötetet a Világszövetség 1956-os gyermekrajzpályázatának legjobbjaival illusztráljuk.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Múzeum 1956 Emlékére Alapítvány jogutóda, a Magyar Állatorvosok Világszervezete pályázatot hirdet egyetemi, főiskolai, középiskolai és általános iskolai hallgatók számára az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója tiszteletére

A pályázat célja:
A fiatalokban felkelteni, ébren tartani és elmélyíteni az 1956-os nemzeti forradalom és szabadságharc története és szellemisége iránti érdeklődést. Az Alapítvány ezzel a pályázatával is elő kívánja segíteni, hogy 1956 történelmi szerepének ismerete és megítélése méltó helyet foglaljon el az utókor emlékezetében.

A pályázók köre:
egyetemi, főiskolai, középiskolai és általános iskolai hallgatók, határainkon innen és túl.

A pályázat témája: A pályázók arra keressenek választ, hogy ki, mire emlékszik; illetve mit hallott, mit tud, mit gondol az 1956-os nemzeti forradalom és szabadságharcról. Egyszerűsítve és összefoglalva: kinek mit jelent ma, 2016. Magyarországán az 1956-os nemzeti forradalom és szabadságharc? Szólaltassanak meg embereket, függetlenül életkoruktól és attól, hogy átélték-e a forradalmi napokat vagy nem, és attól is függetlenül, hogy a megszólalók a barikád egyik vagy másik oldalán álltak. Mutassák be a kiváltó okokat az egyes emberek szemszögéből; hogy a forradalmat átélőket mi indította, netán mi kényszerítette, vagy éppen mi volt az az élethelyzet, amelynek következtében a barikád egyik, vagy másik oldalára kerültek, vagy önként is szerepet vállaltak.
Örökítsék meg azok történetét, akik már nincsenek köztünk, találjanak olyan tanúkat, akik élnek még ma is, és szólaltassanak meg olyanokat is, akik hozzátartozóiktól, ismerőseiktől hallottak az ötvenhatos eseményekről.
Írjanak azokról, akik börtönbe kerültek, vagy hóhér kezére, akik külhonba menekültek, akik ma szegénységben, esetleg testi fogyatékossággal, betegen élnek - vagy épen és egészségesen, kedvező körülményeket élvezve. Felhasználható – természetesen forrásmegjelöléssel – mindenféle írásos és egyéb anyag, képek, dokumentumok, továbbá túlélők, hozzátartozók elbeszélései és saját kutatási eredmények. A téma kidolgozható egyénileg, vagy csoportosan.

A pályázat címe:
Mit jelent ma 1956?


A pályázatra jelentkezni a mavsz@t-online.hu illetve a szieberth.istvan@t-online.hu e-mail címeken lehet, a jelentkezésről visszaigazolást küldünk. A dolgozatokat 2016. szeptember 30-ig e-mailen és nyomtatott formában a Magyar Állatorvosok Világszervezete 1052 Budapest, Semmelweis Ignác utca 1/3 címre kell eljuttatni. Az írás nyelve magyar, terjedelme ne haladja meg az A4-es papíron, 14 pontos betűvel írt 20 oldalt. A beküldött anyagokat történészekből, irodalmárokból, a témakörrel foglalkozó újságírókból álló zsűri értékeli és rangsorolja.

Eredményhirdetés és a pályadíjak átadása a budapesti II. kerületi ünnepi megemlékezésen lesz. Az ünnepség pontos helyszínéről és időpontjáról a pályázóknak értesítést küldünk.

Az Alapítvány a legjobbnak ítélt pályamunkákat könyv alakban is megjelenteti, ennek részleteiről az érintettek a későbbiek folyamán értesítést kapnak.

Beadási határidő: 2016. szeptember 30.
Eredményhirdetés és díjátadás: 2016. október 22.
Pályadíjak: I. díj 150 ezer Ft
II. díj 100 ezer Ft
II. díj 50 ezer Ft

A díjak mértéke időközben változhat – tervezzük a kategóriánkénti díjazást - a beérkező pályázati támogatásoktól függően.

További tájékoztatás kérhető dr. Szieberth Istvántól (+36-30-231-1652 telefonon), vagy a megadott e-mail címen.

Honlapunk: www.mavsz.com, a pályázattal kapcsolatos ismeretek a főoldal
Múzeum 56
soron találhatóak.

Budapest, 2016. április 30.


Korábbi pályázatok és eredményeik


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Múzeum 1956 Emlékére Alapítvány középiskolai hallgatóknak pályázatot hirdet az 1956-os forradalom és szabadságharc 59. évfordulója tiszteletére

A pályázat célja: A középiskolai hallgatókban felkelteni, ébren tartani és elmélyíteni az 1956-os nemzeti forradalom és szabadságharc története és szellemisége iránti érdeklődést. Az Alapítvány ezzel a pályázatával is elő kívánja segíteni, hogy 1956 történelmi szerepének ismerete és megítélése méltó helyet foglaljon el az utókor emlékezetében.

A pályázók köre: középiskolai hallgatók, határok nélkül.

A pályázat témája: A pályázók arra keressenek választ, hogy mi történt azokkal, akik a barikád egyik, és mi azokkal, akik a másik oldalán álltak? Kik pusztultak el, és kik élnek még ma is? Kik kerültek börtönbe, vagy hóhér kezére, kik menekültek külhonba és kik élnek ma is szegénységben, esetleg testi fogyatékossággal, betegen, vagy épen és egészségesen, kedvező körülményeket élvezve közöttünk? A feladat ennyi év után nyilvánvalóan nem könnyű, de mind a jelen, mind a jövő érdekében megkerülhetetlen. Felhasználható – természetesen forrásmegjelöléssel – mindenféle írásos és egyéb anyag, képek, dokumentumok, továbbá túlélők, hozzátartozók elbeszélései, saját kutatási eredmények. A téma kidolgozható egyénileg, vagy csoportosan.

A pályázat címe:
Kik voltak, mi lett velük?
A pályázatra jelentkezni a megadott e-mail címen lehet, a jelentkezésről visszaigazolást küldünk. A dolgozatokat 2015. október 10-ig e-mailen és nyomtatott formában az Alapítvány címére kell eljuttatni. Az írás nyelve magyar, terjedelme ne haladja meg az A4-es papíron, 14 pontos betűvel írt 20 oldalt.
A beküldött anyagokat történészekből, irodalmárokból, a témakörrel foglalkozó újságírókból álló zsűri értékeli és rangsorolja.
Eredményhirdetés és a pályadíjak átadása október 22-én a budapesti II. kerületi ünnepi megemlékezés alkalmával lesz. Az ünnepi ülés helyszínéről és időpontjáról a pályázóknak értesítést küldünk.
Az Alapítvány a legjobbnak ítélt pályamunkákat könyv alakban is megjelenteti, ennek részleteiről az érintettek a későbbiek folyamán értesítést kapnak.

Beadási határidő: 2015. október 10.

Eredményhirdetés és díjátadás: 2015. október 22.

Pályadíjak:
I. díj 150 ezer Ft értékben
II. díj 100 ezer Ft értékben
III. díj 50 ezer Ft értékben
könyvutalvány, színházbérlet, illetve egyéb kulturális cikk.

További tájékoztatás kérhető dr. Szieberth Istvántól (+36.30.2311652 telefon), vagy a megadott e-mail címen.

Az Alapítvány honlapja: www.1956muzeum.hu

Budapest, 2015. szeptember 1.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Alapítvány pályázatot hirdet egyetemi és főiskolai hallgatók számára az 1956-os forradalom és szabadságharc 58. évfordulója tiszteletére

A pályázat célja:
Az egyetemi hallgatókban felkelteni, ébren tartani és elmélyíteni az 1956-os nemzeti forradalom és szabadságharc története és szellemisége iránti érdeklődést. Az Alapítvány ezzel a pályázatával is elő kívánja segíteni, hogy 1956 történelmi szerepének ismerete és megítélése méltó helyet foglaljon el az utókor emlékezetében.
A pályázók köre:      egyetemek, főiskolák, határok nélkül
A pályázat témája:   az egyetem, főiskola akkori ifjúsági szervezetének (hivatalos-, vagy betiltott-, titokban működő szervezet, mint DISZ, KALOT, stb. határontúli is) 1956. október 24-i, a véres csütörtök utáni, pénteki ülésének valós, dokumentált, vagy képzelt „jegyzőkönyve”
Jegyzőkönyv a ………….. (szervezet neve) 1956. október 24-i üléséről
címmel.

A pályázatra jelentkezni az Alapítvány e-mail címén lehet, a jelentkezésről visszaigazolást küldünk. A dolgozatokat 2014. október 10-ig e-mailen és nyomtatott formában az Alapítvány címére kell eljuttatni.
A „Jegyzőkönyv” nyelve magyar, terjedelme ne haladja meg az A4-es papíron, 14-es betűvel írt 15 oldalt. Tartalmazhat idézeteket a hazai és világ rádió- és újsághíreiből, a kormányok, pártok, ellenzéki és nemzetközi szervezetek közleményeiből, fölhasználhatóak a korabeli valós- és rémhírek. 
Jelezni kérjük, ha a dolgozat már bemutatásra került valahol, vagy a bemutatását már tervezik. A beküldött anyagokat történészekből, irodalmárokból, az eseményeket átélt személyekből álló zsűri értékeli és rangsorolja.
Eredményhirdetés, és a pályadíjak átadása október 22-i budapesti II. kerületi ünnepi műsorunkon lesz. Az ünnepi ülés helyszínéről és időpontjáról a pályázóknak értesítést küldünk.

Az I. – II – III. díj odaítélésének feltétele, hogy az előadók vállalják, rendezvényünk részeként bemutatják díjazott dolgozatukat.

 

Beadási határidő:                                         2014. október 10.
Eredményhirdetés és díjátadás:                 2014. október 22.
Pályadíjak:                                                    I.   díj              150 ezer Ft
                                                                       II.  díj             100 ezer Ft
                                                                       III. díj               50 ezer Ft

További tájékoztatás kérhető dr. Szieberth Istvánnétól (30/99-85-273), dr.Szieberth Istvántól (30/2311652), az Alapítvány e-mail címén, telefonszámán vagy mobilon.

Budapest, 2014. szeptember 1.


Eredmények:

I. díj

Molnár Fanni Eszter Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

II. díj

Élő Dániel Pázmány Péter Katolikus Egyetem – Jogi Kar
Imreh Gabriella Noémi Marosvásárhelyi Kántor-Tanítóképző Főiskola

III. díj

Péczka László Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar
Szegedi Péter Nemzeti Közszolgálati Egyetem – HHK

Emléklapot kaptak:

Bodnár Zsuzsanna Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar
Csigó Brigitta SZIE Állatorvostudományi Kar
Gellén Gabriella  Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar
Hujber Kata   Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar
Kispál Richárd  Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara
Kiss Annamária SZIE Állatorvostudományi Kar
Lővei Bernadett  Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Nagy Alexandra Pannon Egyetem Georgikon Kar
Nagy Sándor István Károli Gáspár Református Egyetem Állam – és Jogtudományi Kar
Révész Lilla Károli Gáspár Református Egyetem Állam – és Jogtudományi Kar
Tóth-Kainráth Noémi Károli Gáspár Református Egyetem - Tanító Képző

 


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Alapítvány pályázatot hirdet középiskolai hallgatók számára az 1956-os forradalom és szabadságharc 59. évfordulója tiszteletére

Az 59. évfordulóra az 1956-os forradalom és szabadságharc 59. évfordulója tiszteletére középiskolai hallgatók részére írtunk ki pályázatot, határok nélkül. A pályázat témája válaszok keresése volt: mi történt azokkal, akik a barikád egyik, és mi azokkal, akik a másik oldalán álltak. Kik kerültek börtönbe, vagy hóhér kezére, kik menekültek külhonba és kik élnek ma is szegénységben, esetleg testi fogyatékossággal, betegen, vagy épen és egészségesen, kedvező körülményeket élvezve közöttünk? A pályázat címe: Kik voltak, mi lett velük? Az Alapítvány a legjobbnak ítélt pályamunkákat könyv alakban is megjelentette.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Múzeum 1956 Emlékére Alapítvány jogutóda, a Magyar Állatorvosok Világszervezete pályázatot hirdet egyetemi, főiskolai, középiskolai és általános iskolai hallgatók számára az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója tiszteletére

A 60. évfordulóra egyetemi, főiskolai, középiskolai és általános iskolai diákok számára írt ki pályázatot határainkon innen és túl a Múzeum 1956 emlékére Alapítvány jogutóda, a Magyar Állatorvosok Világszervezete, az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére. A pályázóknak arra kellett választ keresniük, hogy ki, mire emlékszik, illetve mit tud, mit gondol, mit hallott 1956-ról. A pályázat címe: Mit jelent ma 1956? Felhasználható volt – természetesen forrásmegjelöléssel – mindenféle írásos és egyéb anyag, képek, dokumentumok, valamint túlélők, hozzátartozók elbeszélései és saját kutatási eredmények. Az Alapítvány a legjobbnak ítélt pályamunkákat könyv alakban is megjelentette.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A 61. évfordulóra a Múzeum 1956 Emlékére Alapítvány jogutóda, a Magyar Állatorvosok Világszervezete a kiadvány létrehozása mellett döntött, Ilyennek láttam 1956-ot címmel.

A 61. évfordulóra a Múzeum 1956 Emlékére Alapítvány sajátos kiadvány létrehozása mellett döntött. Az Alapítvány immár tizennyolc éve hivatásának tekinti, hogy a fiatalokban ébren tartsa 1956 emlékét. Ennek érdekében csaknem két évtizede pályázatokat írunk ki fiatalok számára 1956 témakörében és az elkészült dolgozatok legjobbjait kötetben jelentetjük meg. Ezekből az írásokból készült most egy válogatás, nem mindennapi illusztrációkkal. Felvettük ugyanis a kapcsolatot az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetségével, akik országos rajzpályázatot írtak ki fiataloknak, arra biztatva őket: ábrázolják, mi jut eszükbe veretes, az akkor napokat felidéző versek olvastán. Verseket küldtek szét az iskoláknak, a fiatalok pedig rajzoltak, festettek. Volt, akit az „Egy mondat a zsarnokságról” ragadott meg, másokat a „Piros a vér a pesti utcán” késztetett képi ábrázolásra, és volt, aki Márai Sándor „Mennyből az angyal”-át választotta. Ezekkel a képekkel illusztrálva jelent meg a kötet, Ilyennek láttam 1956-ot címmel.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A 62. évfordulóra a Múzeum 1956 Emlékére Alapítvány jogutóda, a Magyar Állatorvosok Világszervezete kötet megjelentetésére vállalkozott 1956 tollal, ecsettel és ceruzával címmel.

A 62. évfordulóra meglehetősen szokatlan kötet megjelentetésére vállalkozott a Múzeum 1956 Emlékére Alapítvány. A kiindulási alap a MÚOSZ Karikaművészeti szakosztályának 1956 karikatúrákban című kiállítása volt, amely, jórészt a szokatlan témaválasztása okán országos visszhangot keltett. Kínálkozott az ötlet: írók, újságírók, kortársak 56-hoz kapcsolódó emlékeivel egybeszerkesztve érdemes lenne könyv alakban is megjelentetni a 62 képzőművészeti alkotást, utalva a 62. évfordulóra. A kötet megjelent, 1956 tollal, ecsettel és ceruzával címmel


- Korábbi pályázatok és eredményeik -

VERSENY FELHÍVÁS

A Múzeum 1956 Emlékére Közhasznú Alapítvány
vers- és prózamondó versenyt rendez
középiskolás diákok számára
az 1956-os forradalom és szabadságharc 57. évfordulója tiszteletére

A versenyben magyar tannyelvű középiskolák vehetnek részt magyar vagy külföldi szerzőnek az 1956-os forradalom, a szabadságharc és a megtorlás évei témakörében írt versével vagy prózai művével.

A verseny kétfordulós, melyen minden jelentkező iskola maximum 3 diákkal indulhat.   
Elődöntők, döntő:     2013. szeptember 30. és október 20. között       
Díjak:
1. díj: 50 000 Ft.                           
2. díj: 30 000 Ft
3. díj: 20 000 Ft.   
4.-10. díj: 1956-os témájú jutalomkönyv 
A nevezéseket 2013. szeptember 20-ig kérjük címünkre e-mailen vagy levélben.

A nevezésnek tartalmaznia kell:    
                                      a választott mű címét és íróját,
                                      a középiskola nevét, címét, (e-mailt is),
                                      a versenyen indulók nevét és osztályát,
                                      a felkészítő tanárok nevét.
Az elődöntő helyéről és idejéről az iskolákat tájékoztatni fogjuk.

Budapest, 2013. március 21.

Információ:     dr. Szieberth Istvánné, kuratóriumi elnök
                        (szieberthne@t-online.hu vagy 30/998-5273)


A zsűri tagjai:
Császár Angéla
Hűvösvölgyi Ildikó
Sunyovszky Szilvia


Eredmények:

Iskola
Tanár
Pályázó
EREDMÉNY
Helység
Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium  Nagy Péter  Tóth Marcell 
dicséret
Budapest
Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium  Kismárton Brigitta Miller Dávid  
dicséret
Budapest
Óbudai Árpád Gimnázium Simon Péter Siklós Csenge 
I. díj
Budapest
Óbudai Árpád Gimnázium Molnárné Vámos Katalin Molnár Boldizsár 
dicséret
Budapest
Bókay János Humán Szakközépiskola Adonyi Judit Mészáros Andrea
dicséret
Budapest
Jaschik Álmos Művészeti Szakközép Horváth Lajos Kovács Alexandra
dicséret
Budapest
Arany János Református Gimnázium Szokonyáné Berecz Eszter Fejér Evelin
III. díj
Nagykőrös
Arany János Református Gimnázium Váradi-Kusztos Györgyi Ovádi Zsanett
dicséret
Nagykőrös
Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium Juhászné Csintalan Edina Benyovszky Péter
II. díj
Gyöngyös
Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium Tóthné Kiss Katalin Wangler Bettina 
dicséret
Sopron


VERSENY FELHÍVÁS

 A Múzeum 1956 Emlékére Közhasznú Alapítvány
pályázatot hirdet egyetemi hallgatók számára
az 1956-os forradalom és szabadságharc 56. évfordulója tiszteletére

A pályázat célja:
Az egyetemi hallgatókban felkelteni, ébren tartani és elmélyíteni az 1956-os nemzeti forradalom és szabadságharc története és szellemisége iránti érdeklődést.
Az Alapítvány ezzel a pályázatával is elő kívánja segíteni, hogy 1956 történeti szerepének ismerete és megítélése méltó helyet foglaljon el az utókor emlékezetében.
A pályázók köre:      magyar tannyelvű egyetemek, főiskolák színjátszói
A pályázat témája:   56-os EMLÉKMŰSOR összeállítása az évforduló tiszteletére
A pályázat lebonyolításának részletei:
A pályázatra jelentkezni az Alapítvány e-mail címén lehet.
A jelentkezésről visszaigazolást küldünk.
A forradalom és szabadságharc eseményeit bemutató vagy azokról megemlékező jelenetekből, prózai művekből, versekből és zenéből megszerkesztett műsor időtartama ne haladja meg a 20-30 percet.
Kérjük az előadni kívánt program vázlatát a jelentkezéskor csatolni.
Saját szerzemények is felhasználhatók a műsorban, ezek szövege képezze a beküldött vázlat mellékletét.
Jelezni kérjük, ha a műsor már bemutatásra került valahol, vagy a bemutatását tervezik.
A beküldött anyagok alapján neves színészekből és előadóművészekből, színházi szakemberekből álló zsűri végez előválogatást.
Október elején a zsűri a pályázók versenyprogramját egy budapesti helyszínen meg is tekinti. 
Október 22-i budapesti II. kerületi ünnepi műsorunkon – melynek pontos helyszínéről és időpontjáról minden pályázót értesíteni fogunk - hirdetünk eredményt, és adjuk át a pályadíjakat.
Az I. díj odaítélésének feltétele, hogy az előadók vállalják, rendezvényünk részeként bemutatják díjazott 56-os emlékműsorukat.
Beadási határidő:                                         2012. szeptember 30.
Eredményhirdetés és díjátadás:                 2012. október 22.
Pályadíjak:                                                    I.   díj              150 ezer Ft
                                                                       II.  díj             100 ezer Ft
                                                                       III. díj               50 ezer Ft
További tájékoztatás kérhető dr. Szieberth Istvánné kuratóriumi elnöktől az Alapítvány e-mail címén, telefonszámán vagy mobilon (30/99-85-273).
Budapest, 2012. február


A zsűri tagjai:
Császár Angéla
Hűvösvölgyi Ildikó
Sunyovszky Szilvia

Eredmények
 I. díjas a Pázmány Péter Katolikus Egyetem színjátszó köre
Különdíjas az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Perjátszó Köre


VERSENY FELHÍVÁS

 

A Múzeum 1956 Emlékére Közhasznú Alapítvány

Bánffy György vers- és prózamondó versenyt rendez középiskolás diákok számára

az 1956-os forradalom és szabadságharc 55. évfordulója tiszteletére

 

A versenyben magyar tannyelvű középiskolák vehetnek részt magyar vagy külföldi szerzőnek az 1956-os forradalom, a szabadságharc és a megtorlás évei témakörében írt versével vagy prózai művével.

 

A verseny kétfordulós, melyen minden jelentkező iskola maximum 3 diákkal indulhat.        

Elődöntők, döntő:     2011. szeptember 30. és október 20. között   

Díjak:                    1. díj:           50 000 Ft.

                             2. díj:           30 000 Ft.

                             3. díj:           20 000 Ft.

                             4.-10. díj:     1956-os témájú jutalomkönyv 

A nevezéseket 2011. szeptember 20-ig kérjük címünkre e-mailen vagy levélben.

 

A nevezésnek tartalmaznia kell:  

                                    a választott mű címét és íróját,

                                    a középiskola nevét, címét, (e-mailt is),

                                    a versenyen indulók nevét és osztályát,

                                    a felkészítő tanárok nevét.

Az elődöntő helyéről és idejéről az iskolákat tájékoztatni fogjuk.

 

Budapest, 2011. március 21.

 

Információ:    dr. Szieberth Istvánné, kuratóriumi elnök

                       (szieberthne@t-online.hu vagy 30/998-5273)


A zsűri tagjai:
Császár Angéla
Hűvösvölgyi Ildikó
Kubik Anna
Sunyovszky Szilvia

Eredmények:

NÉV

EGYETEM

Pályázat címe

Díj

Szilvási Nóra Lilla 

Baár-Madas Református Gimnázium - Budapest

Pesti József: Leány imája apjáért

dicséret
Petyovszki Zita 

BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM - Kecskemét

Tihanyi Tóth László: Romok között a járdaszélen

dicséret
Kató Hajnalka     

Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium - Bonyhád

Döbrentey Kornél: Elmaradt vezeklés

dicséret
Vidákovics Ármin 

Energetikai Szakközépiskola - Paks

Oravecz I.: Könyörgés

dicséret
Sziládi Péter

Kossuth Lajos Gimnázium - Cegléd

Tornai József: Vannak magyarok

dicséret
Hrisztov Toma

Madách Imre Gimnázium - Budapest

Szőcs Géza: A pesti srácok

dicséret
Kohári László 

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola - Budapest

Buda Ferenc - Rend

dicséret
Farkas Vera  

Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium - Eger 

Bayer Zsolt: 1956 „ Hogy legyen jel"

dicséret
Slemmer Ádám 

Árpád Gimnázium - Budapest

Déry Tibor: Szerelem (részletek)

I.
Balassa Bence

Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola - Hatvan

Fekete István: Levél Bécsbe

II.
Varga Bori

Katona József Gimnázium - Kecskemét

Orosz István: 1956

III.

 


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

 A Múzeum 1956 Emlékére Közhasznú Alapítvány

pályázatot hirdet egyetemi hallgatók számára

az 1956-os forradalom és szabadságharc 54. évfordulója tiszteletére

 

A pályázat célja:

Az egyetemi hallgatókban felkelteni, ébren tartani és elmélyíteni az 1956-os nemzeti forradalom és szabadságharc története és szellemisége iránti érdeklődést, megismerni akarást és tudást.

Az Alapítvány ezzel a pályázatával is elő kívánja segíteni, hogy 1956 történeti szerepének ismerete és megítélése méltó helyet foglaljon el az utókor emlékezetében.

 

A pályázók köre:        magyar tannyelvű egyetemek, főiskolák hallgatói

A pályázat témája:     Egyetemem 1956-os hősei

(Egyetemük, főiskolájuk egy 1956-os hősének (tanár, diák) bemutatása interjú, elbeszélés vagy tanulmány formában.)

A pályázat műfaja:     interjú, elbeszélés, tanulmány

A pályázat lebonyolításának részletei:

A pályamű terjedelme ne haladja meg az 50 gépelt oldalt.

A pályaművet nyomtatott és digitális (CD, DVD) formában kérjük.

Egy pályázó több pályaművet is beadhat.

Kérjük, csatoljon az egyetemétől igazolást hallgatói jogviszonyáról.

A beadási határidő napján 24 óráig postázott pályázatokat tekintjük érvényesnek.

A pályázatok elbírálására az Alapítvány a témakör szaktekintélyeiből álló bíráló bizottságot kér fel.

A zsűri által javasolt pályaműveket az Alapítvány kiadványban jelenteti meg.

Az eredményről, a díjátadás helyéről és idejéről minden pályázót írásban értesítünk.

 

Beadási határidő:                   2010. szeptember 30.

Eredményhirdetés:                2010. október 22.

Pályadíjak:                             I. díj                 150 ezer Ft

                                                II. díj                100 ezer Ft

                                                III. díj               50 ezer Ft

 

További tájékoztatás kérhető dr. Szieberth Istvánné kuratóriumi elnöktől az Alapítvány e-mail címén, telefonszámán vagy mobilon (30/99-85-273).

 

Budapest, 2010. február 29.


A zsűri tagjai:
Bognár Nándor, kuratoriumi tag, újságíró
Székelyhidi Ágoston, a Nemzeti Fórum Egyesület 56-os Munkacsoportjának vezetője
dr. Szieberth Istvánné, kuratoriumi elnök

Eredmények:

NÉV

EGYETEM

Pályázat címe

Díj

Borbély Tamás

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

 

Az elvek, amiket mi képviselni szeretnénk, azok örökre változat-lanok

dícséret

Dabóczi Eszter

Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem

 

Cornides István - Az ELTE kiemelkedő személye (nemcsak 56-ban)

dícséret

Gondy-Şekercioğlu Hajnalka

 

Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem

 

Egyetemem 1956-os hősei - Tanulmány az 1956-os forradalom és szabadságharc  54. évfordulójának tiszteletére

dícséret

Heé Kitti

Nyíregyházi Főiskola

Beregszász

 

Egyetemem 1956-os hőse

- Nyíregyházi Főiskola tanára

dícséret

Makk Szilvia

Miskolci Egyetem

 

Egyetemem 1956-os hősei - Ungváry Rudolf

dícséret

Mátyás Erzsébet

Babes-Bólyai Egyetem

Kolozsvár

Önkéntes tűzhalállal a kommunizmus ellen

dícséret

Németh Andrea

Színház- és Filmművé-szeti Egyetem

 

„EGY KIS TÖRTÉNELEMÓRA”

Dékány Endre volt Színház- és Filmművé-szeti Egyetemi énektanár elbeszélése

dícséret

Orosz Judit Zita

Miskolci Egyetem

 

Egyetemem 1956-os hőse

- Memento: Miskolc -1956

dícséret

Ritter Dániel

Budapesti Műszaki Egyetem

Már mondtad! 1956

dícséret

Seregély Csilla

Károli Gáspár Refor-mátus Egyetem

 

A Károli Gáspár Refor-mátus Egyetem 56-os hőse - In memoriam Dr. Pap László

dícséret

Szőnyi Veronika

Pécsi Tudományegyetem

 

Rendkívüli napok – 1956 Pécsett

dícséret

Huhák Heléna

Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem

Gömöri Győrgy ’56-ban és ’56-ról - A bölcsészek forradalma

Megosztott I.

Steiger Anita

Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem

Egyetemem

1956-os hősei - A forradalomhoz vezető út, a forradalom eseményei, diákok, tanárok, megtorlások a Bölcsészkaron

Megosztott I.

Constantinovits Miklós Attila

Semmelweis Egyetem

 

Piros vér - Fehér köpeny - Zöld remény - A Semmelweis Egyetem 56-os hősei

Megosztott II.

Varga-Orvos Zoltán

Szegedi  Tudományegyetem

„Ahol a forradalom lángja fellobbant - ”Interjú Kiss Tamással

Megosztott II.

Blutman Kristóf

Budapesti Műszaki Egyetem

 

Nagyapám, Tarnai István Ybl-díjas építész, BME-s öregdiák visszaemlékezése

Megosztott III.

Borboly István

Babes-Bólyai Egyetem

Kolozsvár

 

Keszy-Harmath Edit tanárnő küzdelme, életúja, üldöztetése és szenvedése a 20. század viharos éveiben

Megosztott III.

 


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Múzeum 1956 Emlékére Közhasznú Alapítvány

középiskolás diákok számára

az 1956-os forradalom és szabadságharc 53. évfordulója tiszteletére

az alábbi témakörökben ír ki pályázatot:

 

– Az én iskolám 1956-os hősei

– 1956-os vers- és prózamondó verseny

A versenyben magyar tannyelvű középiskolák vehetnek részt

– saját iskolájuk egy 1956-os hősének (tanár, diák) bemutatásával interjú, elbeszélés vagy tanulmány formában,

– magyar vagy külföldi szerzőnek az 1956-os forradalom, a szabadságharc és/vagy a megtorlás évei témakörében írt versével vagy prózai művével.

 

A pályázat célja:

A középiskolás diákság 1956-tal kapcsolatos történelmi ismereteinek mélyítése.

 

A pályázat lebonyolítása:

„Az én iskolám 1956-os hősei” témakört feldolgozó iskolák pályázati anyaga

lehetőleg ne haladja meg az 10 gépelt oldalt.

(A nyomtatott anyagot CD-n is kérjük mellékelni.)

Az 56-os verssel vagy prózai művel pályázó iskolák

adják meg a választott mű címét és íróját.

Mindkét témakörben kérjük megadni:

a versenyen indulók nevét és osztályát,

a felkészítő tanárok nevét.

Minden pályázó iskola a két témakörben összesen 3 diákot nevezhet.

 

A nevezést és a pályázati anyagot az Alapítvány e-mail címére kérjük 2009. szeptember 30-ig.

Az 1956-os vers vagy prózai mű előadásával pályázók a verseny helyéről és idejéről értesítést kapnak 2008. október 15-ig.

Díjak mind a két kategóriában :

1. díj: 50 000 Ft.

2. díj: 30 000 Ft.

3. díj: 20 000 Ft.

4.-10. díj: 1956-os témájú jutalomkönyv

Budapest, 2009. április 10.

Információ: dr. Szieberth Istvánné, kuratóriumi elnök

(szieberthne[kukac]t-online.hu; 30/998-5273)


Vers- és prózamondó verseny zsűrije:

Elnök: Bánffy György Kossuth-díjas színművész

Tagok: Császár Angéla, Hűvösvölgyi Ildikó, Kubik Anna, Sunyovszky Szilvia színművészek

Eredmények:

Szavaló neve

Iskola neve

Díj

Horváth Márk

Piarista Általános Iskola és Gimnázium, Nagykanizsa

I.

Rudas Helga

Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, Hatvan

I.

Marosi Mária

Szent Imre Katolikus Gimnázium Nyíregyháza

II.

Kondás Kristóf

Szent Bazil Oktatási Központ Hajdúdorog

III.

Bálint Zádor

Baár-Madas Raformátus Gimnázium, Budapest

dicséret

Diósy Anna

Bornemisza Péter Általános Iskola és Gimnázium, Budapest

dicséret

Kele János

Nagykun Református Gimnázium és Szakközépiskola, Karcag

dicséret

Pallagi Melitta

Katona József Gimnázium Kecskemét

dicséret

Rukkel Veronika

Batthyány Kázmér Gimnázium Szigetszentmiklós

dicséret

Sümegi Zsuzsanna

Batthyány Kázmér Gimnázium Szigetszentmiklós

dicséret

Török Ágoston

Kempelen Farkas Gimnázium Budapest

dicséret

A vers- és prózamondó versenyeinken elhangzott művek:

Bayer Zsolt: Hogy legyen jel…
Benke László: Hang a föld alól
Buda Ferenc: Esti üzenet
Buda Ferenc: Rend
Déry Tibor: Szerelem

Devecseri Gábor: Láttam hamuszín arcotok
Eörsi István: Kérdés
Faludy György: 1956 - Te csillag
Fekete István: Levél Bécsbe

Füst Milán: Szózat a sírból
Gérecz Attila: Karácsonyi ének a börtönben
Gömöri György: Aki még hisz, az így könyörög
Határ Győző: A torony (pillanatfelvétel) - részlet
Ignácz Rózsa: Igazat játszottak
Jobbágy Károly: A rádió mellett
Juana de Ibarbourou: Prológus
Konstantin Halafoff: Máramarossziget
Kónya Lajos: A magyarokhoz
Márai Sándor: A halotti beszéd
Márai Sándor: Mennyből az angyal
Nagy László: A város címere
Nagy László: Versciklus
Örkény István: Fohász Budapestért
Petri György: Karácsony 1956
Pilinszky János: Kihűlt a világ
Simai Mihály: Költő, most kell szólanod!
Susanna Lápossy: Life behind the Iron Curtain
Szabó László Dezső: Október 23.
Tamási Lajos: Halottak napja
Tamási Lajos: Piros a vér a pesti utcán
Tihanyi-Tóth László: Romok között a járdaszélen
Tollas Tibor: Túlélők
Tóth Bálint: Magyar litánia
Tűz Tamás: Megfútták a harsonákat
Utassy József: Pohárköszöntő
Vas István: Az új Tamás
Vas István: Mikor a rózsák nyílni kezdtek
Zas Lóránt: Novemberben

Az én iskolám 1956-os hősei pályázatok zsűrije:

Elnök: Bognár Nándor újságíró

Tagok: Jávorszky Béla író, műfordító, dr. Szieberth Istvánné kuratóriumi elnök

Eredmények:

Diák neve

Iskola neve

Díj

Kele János

Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola, Karcag

I.

Takács Fruzsina

Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium, Nyíregyháza

II.

Bényi Adrienn,
Kaschik Marion,
Vancsa Alexandra

Városi Kollégium,
Mosonmagyaróvár

III.

Kiss Gergely

Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium

különdíj

Balogh Szabina

Árpád Gimnázium,
Budapest

dicséret

Bordás Alexandra,
Darányi Nikoletta

Kossuth Lajos Gimnázium,
Cegléd

dicséret

Filipowicz Katalin Patrícia

Kossuth Lajos Gimnázium,
Cegléd

dicséret

Szűcs Ivett

Bibó István Gimnázium,
Kiskunhalas

dicséret

Teleki Bálint

Szent István Gimnázium,
Budapest

dicséret

Török Mária 

Klapka György Szakközép- és Szakiskola, Jászberény

dicséret

Vincze Zsanett

Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskola, Csongrád

dicséret


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Múzeum 1956 Emlékére Közhasznú Alapítvány

vers- és prózamondó versenyt rendez középiskolás diákok számára

az 1956-os forradalom és szabadságharc 52. évfordulója tiszteletére

 

A versenyben magyar középiskolák vehetnek részt magyar vagy külföldi szerzőnek az 1956-os forradalom, a szabadságharc és a megtorlás évei témakörben írt versével vagy prózai művével.

Minden pályázó iskola 3 diákkal nevezhet.

A verseny 2 fordulós.

Elődöntő: 2008. október 17.-18.

Döntő: 2008. október 21.

Díjak: 1. díj 50 000 Ft.

2. díj: 30 000 Ft.

3. díj: 20 000 Ft.

4.-10. díj: 1956-os témájú jutalomkönyv

A zsűri elnöke Bánffy György Kossuth-díjas színművész lesz.

Az iskolák pályázatukat 2008. szeptember 30.-ig küldhetik el címünkre levélben vagy e-mailen.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

a választott mű címét és íróját,

a középiskola nevét, címét, (lehetőleg e-mailt is)

a versenyen indulók nevét és osztályát,

a felkészítő tanárok nevét.

Az elődöntő helyéről és a kezdés időpontjáról a pályázó iskolákat 2008. október 15.-ig írásban tájékoztatjuk.

Budapest, 2008. március 10.

Információ: dr. Szieberth Istvánné, kuratóriumi elnök

(szieberthne[kukac]t-online.hu vagy 30/998-5273)


Zsűri:

Elnök: Bánffy György Kossuth-díjas színművész

Tagok: Császár Angéla, Kubik Anna, Sunyovszky Szilvia színművészek,

Virág László előadóművész

Az eredmények innen letölthetőekformátumban.PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Múzeum 1956 Emlékére Közhasznú Alapítvány

pályázatot hirdet egyetemi hallgatók számára

az 1956-os forradalom és szabadságharc 51. évfordulója tiszteletére

A pályázat célja:

A hazai egyetemi és főiskolai hallgatókban kívánja felkelteni, ébren tartani és elmélyíteni az 1956-os nemzeti forradalom és szabadságharc története és szellemisége iránti érdeklődést, megismerni akarást és tudást.

Közgondolkodásunkat kívánja alakítani, formálni, gazdagítani a feltárt és közkinccsé tett történeti ismeretekkel.

Az Alapítvány ezzel a pályázatával is elő kívánja segíteni, hogy 1956 történeti szerepének ismerete és megítélése méltó helyet foglaljon el az utókor emlékezetében.

A pályázók köre: egyetemi és főiskolai hallgatók

A pályázat témája: 1957 – A megtorlás éve

A pályázat műfaja: interjú, elbeszélés, tanulmány

A pályázat lebonyolítása:

A pályamű terjedelme ne haladja meg az 50 gépelt oldalt.

A pályaművet nyomtatott és digitális (CD, DVD) formában kérjük.

Egy pályázó több pályaművet is beadhat.

Kérjük, csatoljon az egyetemétől igazolást hallgatói jogviszonyáról.

A beadási határidő napján 24 óráig postázott pályázatokat tekintjük érvényesnek.

A pályázatok elbírálására az Alapítvány a témakör szaktekintélyeiből álló bíráló bizottságot kér fel.

A zsűri által javasolt pályaműveket az Alapítvány kiadványban jelenteti meg.

Az eredményről és a díjátadás helyéről és idejéről minden pályázót írásban értesítünk.

Beadási határidő: 2007. szeptember 30.

Eredményhirdetés: 2007. október 22.

Pályadíjak:

I. díj 150 ezer Ft

II. díj 100 ezer Ft

III. díj 50 ezer Ft

További tájékoztatás kérhető dr. Szieberth Istvánné kuratóriumi elnöktől emailben (info[kukac]1956muzeum.hu), az Alapítvány telefonszámán vagy mobilon (30/99-85-273).

Budapest, 2007. február 28.

Bíráló bizottság

Balczó Zoltán kuratóriumi tag, Budapesti Műszaki Főiskola tanára

Bognár Nándor kuratóriumi tag, újságíró, média szakértő, Pázmány Péter Katolikus Egyetem óraadó tanára

Dr. Szieberth Istvánné kuratóriumi elnök, mérnök

Eredmények:

Név

 

Egyetem

Díj

Singer Edina

Budapesti Corvinus Egyetem

I.

Pavlics Tamás

Eötvös Lóránd Tudományegyetem

megosztott II.

Standovár Georgina

Pannon Egyetem

megosztott II.

Tarics Péter

Budapesti Corvinus Egyetem

III.

Naszvadi Judit

Eötvös Lóránd Tudományegyetem

különdíj

Fellner László

Szegedi Tudományegyetem

különdíj

Jakó Nikolett

Pécsi Tudományegyetem

dicséret + jutalomkönyv


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Múzeum 1956 Emlékére Közhasznú Alapítvány

pályázatot hirdet az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója tiszteletére középiskolás diákok számára

A pályázat célja:

- A középiskolás diákság 1956-tal kapcsolatos történelmi ismereteinek mélyítése.

- Magyarország ’56-os emlékműveinek, emlékhelyeinek feltérképezése.

- Közgondolkodásunk alakítása, formálása, gazdagítása a feltárt és közkinccsé tett ismeretekkel.

Az Alapítvány ezzel a pályázatával is elő kívánja segíteni, hogy a magyar történelemnek ez a kimagasló eseménye méltó helyre kerüljön az utókor emlékezetében.

Témája: ’56-os emléktáblák, emlékművek, emlékhelyek megörökítése fotón, és a helyhez kötődő személy, szervezet vagy esemény bemutatása írásban.

A pályázók köre: középiskolák

A pályázat lebonyolítása:

- Az előválogatást a pályázó iskola végzi.

- Minden iskola 3 pályaművel nevezhet.

- A pályaműveket (jeligével vagy számmal ellátva) az iskolák postázzák az Alapítvány címére. Külön, lezárt borítékban kérjük mellékelni a pályázók és a felkészítő tanáruk nevét.

- Egy pályamű terjedelme lehetőleg ne haladja meg a 10 gépelt oldalt és a 15 db fotót.

- A pályázatokat nyomtatott és digitális formában kérjük elküldeni.

- A beadási határidő napján 24 óráig postázott pályázatokat tekintjük érvényesnek.

- A pályázatok elbírálására az Alapítvány a témakör szaktekintélyeiből álló bíráló bizottságot kér fel.

- Az eredményről és a díjátadás helyéről, idejéről minden pályázó iskolát írásban értesítünk.

Beadási határidő: 2006. szeptember 15.

Eredményhirdetés: 2006. október 22.

Pályadíjak:

I. díj 60 000 Ft.

II. díj 40 000 Ft.

III. díj 20 000 Ft.

A 4.-20. helyezettek könyvjutalomban részesülnek.

Az Alapítvány a legjobb pályaművekből kiállítást rendez az 50. évforduló tiszteletére.

További tájékoztatás kérhető dr. Szieberth Istvánné kuratóriumi elnöktől az Alapítvány telefonszámán vagy mobilon (30/99-85-273).

Budapest, 2006. február 7.

Bíráló bizottság

Bognár Nándor kuratóriumi tag

Dr. Szigethy Gábor irodalomtörténész

Dr. Szieberth Istvánné kuratóriumi elnök

Eredmények:

Kónya Veronika Árpád Gimnázium - Budapest I.díj
Révész Barbara Baár-Madas Református Gimnázium - Budapest dicséret
Farkas Eszter Batthyány Kázmér Gimnázium és Kollégiuma - Szigetszentmiklós II.díj
Oltvári Beatrix Batthyány Kázmér Gimnázium és Kollégiuma - Szigetszentmiklós dicséret
Csósza Erik, Jobbágy Dániel Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium - Vác dicséret
Cselényi Noémi, Kőszegi Balázs Budai Nagy Antal Gimnázium - Budapest III.díj
Bordán Pálma Deák Ferenc Gimnázium - Fehérgyarmat dicséret
Fehér Alexandra, Sümegi Anna, Újhelyi Orsolya, Vas Enikő Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégiuma - Miskolc dicséret
Élő Dániel Premontrei Gimnázium - Szombathely dicséret
Szemere Mária Ágnes Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium-  Nyíregyháza dicséret
Zséder Anita Táncsics Mihály Gimnázium - Kaposvár dicséret
Lovász Lilla Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola - Szolnok dicséret
Gerencsér Dorottya,Csanádi Annamária, Cseh Dániel Zrínyi Miklós Gimnázium - Zalaegerszeg dicséret

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Múzeum 1956 Emlékére Közhasznú Alapítvány pályázatot hirdet egyetemi hallgatók számára az 1956-os forradalom és szabadságharc 49. évfordulója tiszteletére.

A pályázat célja:

A hazai egyetemi hallgatókban kívánja felkelteni, ébren tartani és elmélyíteni az 1956-os nemzeti forradalom és szabadságharc története és szellemisége iránti érdeklődést, megismerni akarást és tudást.

Közgondolkodásunkat kívánja alakítani, formálni, gazdagítani a feltárt és közkinccsé tett történeti ismeretekkel.

Az Alapítvány ezzel a pályázatával is elő kívánja segíteni, hogy 1956 történeti szerepének ismerete és megítélése méltó helyet foglaljon el az utókor emlékezetében.

A pályázók köre: egyetemi hallgatók
A pályázat témája: az 1956. október és 1957. március közötti időszak eseményei
A pályázat műfaja: interjú vagy elbeszélés

A pályázat lebonyolítása:

A pályamű terjedelme lehetőleg ne haladja meg az 50 gépelt oldalt.

Egy pályázó több pályaművet is beadhat.

Kérjük, csatoljon az egyetemétől igazolást hallgatói jogviszonyáról.

A beadási határidő napján 24 óráig postázott pályázatokat tekintjük érvényesnek.

A pályázatok elbírálására az Alapítvány a témakör szaktekintélyeiből álló bíráló bizottságot kér fel.

Mind a két műfajban az első, második és harmadik helyezett pénzdíjban részesül.

A zsűri által javasolt pályaműveket az Alapítvány kiadványban jelenteti meg.

Az eredményről és a díjátadás helyéről és idejéről minden pályázót írásban értesítünk.

Beadási határidő: 2005. szeptember 30.
Eredményhirdetés: 2005. október 22.
Pályadíjak:
-
I. díj 150 ezer Ft
- II. díj 100 ezer Ft
- III. díj 50 ezer Ft

Budapest, 2005. április 20.

Bíráló bizottság:
Bognár Nándor kuratóriumi tag, újságíró, média szakértő, PPKE óraadó tanára
Jávorszky Béla kuratóriumi tag, író, műfordító
Dr. Szigethy Gábor irodalomtörténész

Eredmények:
Díj Név Egyetem Pályamű címe
1. díj Rétfalvi Balázs PPKE BTK "Forradalmár reverendában"
2. díj Andi Krisztina ELTE ÁJK Nagyapám emlékére - 1956. Csepel
2. díj Seregi Barbara ELTE ÁJK Interjú Schrötter Tiborral A-00-10148-as elítélttel
3. díj Bartos Linda ELTE ÁJK Disszidálók
3. díj Liska Márton ELTE BTK Renner Péter forradalmi tevékenysége 1956-1957
dicséret Havasi Csaba ELTE ÁJK A Pesti srácok legendája
dicséret Mészáros Csaba ELTE TTK Interjú Pongrácz Gergellyel
dicséret Váradi Natália Debrecen Az 56-os forradalom kárpátaljai visszhangja


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Múzeum 1956 Emlékére Közhasznú Alapítvány pályázatot hirdet az 1956-os forradalom és szabadságharc 47. évfordulója tiszteletére egyetemi hallgatók számára az alábbi témakörökben:

1) Forradalmi események a korabeli sajtóban

1956. október 23.- december 31. között megjelent hazai és külföldi sajtótermékek alapján összeállított anyag.

2) A forradalom az 1957-es hazai sajtó torzító tükrében

Az események átértékelése a „győztes” szemszögéből.

3) A megtorlás bírósági perei

Hogyan érvényesül a „jog”


A pályázat célja:

A egyetemek történelem és joghallgatóinak a figyelmét ráirányítani a magyar történelemnek erre a kimagasló eseményére. Az 1956-tal kapcsolatos történelmi ismereteik elmélyítése. A korszak hazai „joggyakorlásának” bemutatása révén rávilágítani a megtorlás törvénytelenségeire.

Az Alapítvány ezzel a pályázatával is elő kívánja segíteni, hogy 1956 méltó helyre kerüljön az utókor emlékezetében.

A pályázók köre: egyetemi hallgatók


A pályázat lebonyolítása:

A fenti témakörök bármelyike feldolgozható, s egy pályázó több pályaművet is beadhat. A pályamű terjedelme lehetőleg ne haladja meg az 50 gépelt oldalt. Kérjük csatoljon az egyetemétől igazolást hallgatói jogviszonyáról. A beadási határidő napján 24 óráig postázott pályázatokat fogadjuk. A pályázatok elbírálására az Alapítvány a témakörök szaktekintélyeiből álló bíráló bizottságot kér fel.

Mind a három témakörben az első és második helyezett pénzdíjban részesül, és a tizedik hellyel bezárólag a pályaműveket kiadványban jelentetjük meg. Az eredményről minden pályázót írásban értesítünk.

Beadási határidő: 2003. szeptember 30.
Eredményhirdetés: 2003. október 22.
Pályadíjak: I. díj 150 000 Ft.
II. díj 100 000 Ft.


Bíráló bizottság:

- Bognár Nándor újságíró, média szakértő
- Dr. Kahler Frigyes egyetemi docens (Pázmány Péter Tudományegyetem)
- Dr. Zlinszky János egyetemi tanár (Pázmány Péter Tudományegyetem)


Eredmények:

Intézmény

Pályázó

Pályázat címe

Díj

Szegedi Tudományegyetem

Gaál Enikő

Hollandia és a magyar ’56

I. díj

150 000 Ft.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

 

Garami Gergely

A salgótarjáni Acélárugyár 1956-os bírósági perei

I. díj

100 000 Ft.

Pécsi Tudományegyetem

Boros Györgyi

1956 a hazai és a külföldi sajtó tükrében

II. díj (megosztva)

50 000 Ft.

Babes-Bólyai Tudományegyetem

Ilkei Ildikó

Forradalmi események a korabeli (romániai) sajtóban

II.díj (megosztva)

50 000 Ft.

Szegedi Tudományegyetem

Szurovecz Zoltán

Az 1956-os forradalmat követő megtorlás büntető perei

III. díj

50 000 Ft.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

 

Szilvási Diána

A forradalom, amely létében rendítette meg a szocializmust, megdöntenie azonban nem sikerült

dícséret

Szent István Egyetem

Tudományos Továbbképzési Intézet

Árpás Krisztina

A megtorlás bírósági perei – Tóth Ilona per

dícséret

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

 

Dóka Anikó

A megtorlás bírósági perei

dícséret

Eötvös Lóránd Tudományegyetem

Pápai Adrienn

A megtorlás bírósági perei

dícséret


Kiadvány

Budapest, 2003. május 12.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Múzeum 1956 Emlékére Közhasznú Alapítvány pályázatot hirdet az 1956-os forradalom és szabadságharc 45. évfordulója tiszteletére középiskolás diákok számára az alábbi témakörökben:


Középiskolás diák voltam ’56-ban

(Egy mai középiskolás beleképzeli magát az akkori eseményekbe.)

Interjú egy ’ 56-os szabadságharcossal
(Ma még itt élnek közöttünk, akik akkor a magyar függetlenségért harcoltak.)

Mit jelent nekem 1956
(Nem csak történelemi tananyag, meghatározója az azóta eltelt 45 évnek.)


A pályázat célja:

A középiskolás diákság 1956-tal kapcsolatos történelmi ismereteinek mélyítése, valamint a személyes hangvételű interjúkon, megnyilatkozásokon keresztül élő kapcsolat kialakítása a forradalommal. Élnünk kell azzal a lehetőséggel, hogy ma még résztvevőket, szemtanúkat kérdezhetünk, válaszaikból ismerhetők meg az események. Az Alapítvány ezzel a pályázattal elő kívánja segíteni, hogy a magyar történelemnek ez a kimagasló eseménye méltó helyre kerüljön az utókor emlékezetében.

A pályázók köre: Középiskolák
A pályázat lebonyolítása: A fenti témakörök bármelyike feldolgozható 5-6 gépelt oldal terjedelemben. Egy pályázó több pályaművet is beadhat.

Az előválogatást a pályázó iskola végzi. A pályázó iskolák mind a három témakörben 3 pályaművel nevezhetnek.

A pályaműveket (jeligével vagy számmal) az iskolák postázzák az Alapítvány címére. Külön, lezárt borítékban kérjük mellékelni a pályázók és a felkészítő tanár nevét.

A pályázatok elbírálására az Alapítvány történelem és irodalom tanárokból álló bíráló bizottságot kér fel.

Az eredményről minden pályázó iskolát írásban értesítünk.

Beadási határidő: 2001. október 5.
Eredményhirdetés: 2001. október 22.

Pályadíjak: I. díj: 30,000 Ft.
II. díj: 20,000 Ft.
III. díj: 15,000 Ft.

A 4.-20. helyezetteket egy 1956-tal kapcsolatos könyvvel jutalmazzuk.

Budapest, 2001. május 12.

Bíráló bizottság:
Fónay Jenő kuratóriumi elnök (mérnök, POFOSZ elnök)
Hutiray Gyula kuratóriumi tag (fizikus, a II. Kerület alpolgármestere)
Kőrösi Zsuzsanna (szociológus, 1956-os Intézet Közalapítvány)
Mészáros Gábor (történelem tanár, Piarista Gimnázium)
Rogán Antal (közgazdász, országgyűlési képviselő)
Dr. Szigethy Gábor (irodalomtörténész)

Eredmények
 

   
   

Készült: 2005, Múzeum 1956 Emlékére Alapítvány